tra. 20, 2017
4811

Kazalište Moruzgva i Ludens teatar raspisuju Natječaj za novi dramski tekst!

Zbog većeg broja upita ponavljamo natječaj s dodanim iznosom novčane nagrade za odabranu najbolju prijavu.


 

Kazalište Moruzgva i Ludens teatar objavljuju Javni poziv za novi dramski tekst čija je praizvedba planirana za listopad 2018. godine u koprodukciji Kazališta Moruzgva i Ludens teatra.

Komedija treba biti napisana za maksimalno četiri uloge, a tema je slobodna.

Natječaj je otvoren do 1. rujna 2017. godine, a potrebno je poslati sinopsis komedije, detaljan opis likova, scenoslijed, dvije raspisane scene i životopis autora/ice. Prijave se šalju na mail adrese:

moruzgva@moruzgva.com

i

ludens@ludensteatar.hr

s naznakom: Za Natječaj.

Nakon selekcije, odabranu prijavu, u suradnji s koproducentima, autor/ica će raspisati u cjeloviti dramski tekst.

 

Uvjeti Natječaja:

 

I.

Na ovaj javni poziv mogu se prijaviti autori/ice sa sinopsisima, detaljnim opisom likova i scenoslijedom novih dramskih djela pisanima hrvatskim jezikom koja nisu izvedena ni objavljena ni u kojem obliku. Svaki autor/ica može prijaviti jedno djelo, a ono veličinom mora odgovarati očekivanoj dužini predstave od 80 minuta. Drama mora biti zamišljena i napisana tako da je može izvesti do četvero glumaca/ica.

II.

Teme prijavljenih sinopsisa, detaljnih opisa likova, scenoslijeda te dviju raspisanih scena slobodne su, ali nužno moraju biti komedija.

III.

Nakon selekcije, autor/ica odabrane prijave sinopsis će raspisati u cjeloviti dramski tekst, u suradnji s koproducentima. Dramski će tekst biti realiziran u koprodukciji Kazališta Moruzgva i Ludens teatra.

IV.

Povjerenstvo koje čine koproducenti, Kazalište Moruzgva i Ludens teatar, o odabranoj će prijavi autora/icu obavijestiti do najkasnije 1. listopada 2017. godine putem e-maila te objavom na svojim mrežnim stranicama.

V.

Odabrani autor/ica po završetku pisanja cjelovitog dramskog teksta dobit će novčanu nagradu u iznosu od 20.000 kuna neto.

VI.

Prijavom na Natječaj autor/ica sinopsisa, detaljnog opisa likova, scenoslijeda i dviju raspisanih scena potvrđuje da je suglasan/na da bez dodatne naknade za Kazalište Moruzgva i Ludens teatar osnuje neisključivo pravo javnog scenskog prikazivanja autorskog djela, kao i sva imovinska autorska prava potrebna u svrhu promocije autorskog djela, uključujući i pravo osnivanja prava iskorištavanja tih prava za druge, a sve za teritorij cijelog svijeta i za razdoblje od 3 godine od sklapanja ovog ugovora, u neograničenom broju izvedbi, odnosno promotivnih primjeraka snimki autorskog djela.

Nagrađeni autor/ica obvezuje se surađivati s redateljem/icom produkcije na eventualnoj doradi teksta za potrebe ovog projekta.

VII.

Tekstovi za koje se raspisuje ovaj Javni poziv dostavljaju se na mail adrese moruzgva@moruzgva.com i ludens@ludensteatar.hr s naznakom: Za Natječaj.

VIII.

Prijave pristigle na Natječaj ne vraćaju se autorima/icama.

IX.

Ovisno o kvaliteti pristiglih tekstova, povjerenstvo ima pravo ne nagraditi nijednu od pristiglih prijava.

X.

Prijave se šalju pod punim imenom i prezimenom autora/ice. Nepotpune prijave i one koje nisu u skladu s propozicijama Javnog poziva neće se razmatrati.

XI.

Prijave na temelju ovog Javnog poziva podnose se najkasnije do 1. rujna 2017. godine. Rezultati će biti objavljeni na mrežnim stranicama Kazališta Moruzgva i Ludens teatra najkasnije do 1. listopada 2017. godine.

 

U Zagrebu, 22. svibnja 2017.

 

 

typing-vintage-technology-keyboard

 

 

POST CATEGORIES